Så går ni stärkta ur krisen

För den som vill leva i en långvarig kärleksrelation är det bara att inse – kriser kommer att dyka upp längs vägen. Det kan handla om allt från sjukdom eller arbetslöshet till otrohet och förändrade känslor för varandra. Eftersom kriserna i sig är svåra att undgå så behöver fokus istället vara att hitta kloka sätt att hantera dem. Sättet som ni hanterar era kriser avgör nämligen i vilket skick relationen kommer att vara när krisen är över.

Att det är både väntat och ofrånkomligt med kris i relationen gör det inte desto mindre besvärligt. Oavsett om själva relationen är centrum för krisen eller inte, så utmanar kriser paret som inte kan förlita sig på sina ordinarie hanteringsstrategier för att hantera den uppkomna situationen. Självklart innebär detta en prövning för varje relation!

I utmanande situationer behöver parterna i en kärleksrelation varandra som allra mest. Ändå är det lätt hänt att tappa bort varandra just då.

I jobbiga eller tunga situationer och perioder är det mänskligt att vilja fly situationen. Detta kan göras genom att försjunka sig i arbete, träning, spelande eller sociala sammanhang utanför relationen, där krisen inte upplevs som lika närvarande Men att fly jobbiga situationer i en nära relation är samtidigt ett effektivt sätt att stänga ute sin partner. Resultatet? Parterna glider ifrån varandra i en känsla av ensamhet och hittar sig i värsta fall i en situation där en kris lagts på en annan.

Det finns så mycket att vinna på att istället kavla upp ärmarna, tillsammans. I kris är det nämligen upp till bevis. Då finns de allra bästa möjligheterna att komma varandra emotionellt riktigt nära varandra. För de par som är villiga att investera i relationen med öppenhet, mod och sårbarhet finns fantastiska chanser att gå ur krisen starkare än nånsin tillsammans!

Sätt ord på krisen

Så hur gör man då? Ja, någon instruktionsbok som fungerar i alla olika kriser är förstås svår att ge, men att använda följande stöd kan vara en god hjälp på vägen.

Först, sätt ord på krisen. Att enas om att ni stött på problem som kommer kräva extra av er båda är ett bra sätt att hamna på samma ruta. Är ni överens om att ni stött på en kris så konstatera det tillsammans: “vi är i en kris”. Det hjälper er till gemensam förståelse om att ni behöver ta er an situationen gemensamt för att komma genom och förbi.

Dela med er av känslorna. Berätta för varandra om vilka känslor som finns i situationen. Att prata om känslor är en utmaning för många, framför allt på grund av ovana, men även då det blottar en sårbarhet att dela med sig av känslor som inte enbart är positiva eller självsäkra. Men är det något som knyter människor samman så är det att öppna sig för varandra i sårbarhet.

Lägg tillsammans en strategi för er hantering av situationen genom att berätta för varandra vad var och en behöver, i situationen och av varandra. Vad tror ni skulle kunna hjälpa er framåt? Behöver ni ta hand om er själva på något sätt för att orka, i så fall på vilket? Finns det någon som skulle kunna hjälpa er i situationen som blivit, med avlastning eller klokskap? Vad behöver relationen för att få fortsatt näring längs vägen?

Blicka framåt

Att påminna er om tidigare utmaningar som ni tagit er igenom tillsammans är också en god idé. Vad har ni tagit er igenom förut som ger er goda chanser att klara även detta?

Och slutligen, tillåt er att blicka framåt genom att svara på frågan “Vad skulle det innebära för er om ni lyckades ta er igenom den här perioden på ett fint sätt tillsammans?”.

Med ett tillvägagångssätt som detta ger ni er själv goda möjligheter att gå stärkta genom de kriser som ni möter under era år ihop. Att stå enade när det blåser är skillnaden mellan två jag och ett vi.

Lycka till!